Hợp tác với chúng tôi

Hoặc anh(chị) có thể liên lạc với chúng tôi tại +1 340 369 795.

image

Điện mặt trời Khánh Hòa.

MICT Energy đã tham gia vào Dự án Điện mặt trời 170mW Khánh Hòa từ giai đoạn khảo sát sơ bộ và cung cấp dịch vụ tư vấn định hướng phát triển dự án cho chủ đầu tư. Dự án được hoàn thành trong vòng 5 tháng để đạt giá FIT2 theo Nghị định của Chính phủ và là một trong những dự án lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho cả Tỉnh. Tháng 12/2020, dự án đã chính thức được vận hành và đưa vào sử dụng. Dự án đã nhận được nhiều lời khen từ chủ đầu tư, đạt hiệu suất và sản lượng cao, khẳng định năng lực tư vấn triển khai kỹ thuật của MICT Energy.


Dịch vụ

Tư vấn kỹ thuật

Thời gian

07/2020 - 12/2020

Vị trí

Ninh Sơn, Khánh Hoà

Quy mô

170mW

Hình ảnh

image
image
image
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand