Hợp tác với chúng tôi

Hoặc anh(chị) có thể liên lạc với chúng tôi tại +1 340 369 795.

image

Điện gió Điện Biên.

MICT Energy là đơn vị hỗ trợ khách hàng đánh giá sơ bộ và tư vấn lựa chọn vị trí dự án tại tỉnh Điện Biên. Địa hình nơi đây chủ yếu là núi cao được tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, tiềm năng gió tốt và ổn định. Dự án khi hoàn thành sẽ giải quyết rất nhiều khó khăn trong việc cấp điện ở tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, MICT Energy còn hỗ trợ Chủ đầu tư làm các công việc khảo sát, dựng cột đo gió, và cùng tư vấn DNV (Na Uy) đánh giá sản lượng và bố trí dự án. Trong tương lai, MICT Energy sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình hỗ trợ khách hàng tư vấn về kỹ thuật, tài chính và thi công xây dựng dự án.


Dịch vụ

Tư vấn kỹ thuật & Thi công xây lắp

Thời gian

03/2020 - hiện tại

Vị trí

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Quy mô

200mW

Hình ảnh

image
image
image
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand