Hợp tác với chúng tôi

Hoặc anh(chị) có thể liên lạc với chúng tôi tại +1 340 369 795.

Tầng 19, Toà Nhà Ladeco
266 Đội Cấn, Ba Đình, HN

image

Tư Vấn Tài Chính

MICT Energy mang đến các giải pháp tối ưu cho những khách hàng đang tìm kiếm phương thức quản lý tài chính, quản lý doanh nghiệp hiệu quả và mong muốn tái cấu trúc doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn M&A của MICT Energy giúp thúc đẩy tăng trưởng chiến lược thông qua các hoạt động mua bán và sáp nhập. Trong thị trường M&A nhịp độ nhanh, MICT Energy không chỉ giúp các công ty nhanh chóng tìm nguồn cung ứng thương vụ tiềm năng, mà còn cung cấp dịch vụ tiến hành thẩm định và đánh giá kỹ lưỡng để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình tích hợp. Các chuyên gia của MICT Energy sẽ đóng vai trò là nhà tư vấn độc lập cũng như đại diện cho khách hàng trong các thương vụ. Khả năng phân tích chuyên nghiệp của MICT Energy sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và tăng giá trị giao dịch.

Với vai trò là một trong những tổ chức tư vấn M&A chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, từ chiến lược cho đến thực thi, các dịch vụ của MICT Energy được củng cố bởi những hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng về thương mại, kỹ thuật, tài chính, luật pháp, và thuế.

Chúng tôi cung cấp những gì?

- Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấp vốn và xây dựng phương án chuyển đổi hợp lý từng giai đoạn
- Thẩm định đặc biệt (Due Diligence): Thực hiện các quy trình thẩm định, rà soát về kỹ thuật, tài chính, về thuế, về thương mại và pháp lý.
- Định giá minh bạch bằng cách xây dựng mô hình tài chính tối ưu giúp các doanh nghiệp thu hút được vốn đầu tư trực tiếp trong các thương vụ.
- Xây dựng phương án đàm phán tối ưu, bao gồm đánh giá và trực tiếp đàm phán các thỏa thuận liên quan trong mỗi quá trình.

Khách hàng sẽ nhận được gì?

- Khả năng phân tích rủi ro và ước tính chi phí đáng tin cậy. - Cải thiện độ chính xác của việc định giá.
- Tư vấn kỹ thuật và thương mại độc lập trong suốt quá trình thực hiện thương vụ.
- Nâng cao vị thế của các bên trên bàn đàm phán.
- Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả đàm phán trong các thương vụ.